Juhlavuoden niksikisa -kilpailun säännöt

Viisikymppisten kunniaksi järjestämme Juhlavuoden niksikisan, joka käydään 5.6.–15.8.2024 välisenä aikana kolmessa eri kategoriassa: Paras sukkahousuniksi, Paras arjen helpottaja -niksi ja Paras rahanarvoinen niksi.

1. Kilpailun järjestäjä

Kesko Oyj (jäljempänä ”Järjestäjä”) PL 1 00016 KESKO Puh. 01053 11

Kilpailun yhteistyökumppanit:

Genero Oy Risto Rytin tie 33 00570 Helsinki

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on etsiä kekseliäimpiä niksejä kolmessa eri kategoriassa: Paras sukkahousuniksi, Paras rahanarvoinen niksi ja Paras arjen helpottaja -niksi.

3. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia. Kilpailuun eivät saa osallistua Kesko-konsernin ja kilpailun yhteistyökumppanin työntekijät. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset kilpailuun, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on 5.6.-15.8.2024 välisenä aikana K-ryhma.fissa olevan lähetyslomakkeen täyttäminen. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

4. Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 5.6.-15.8.2024 välisenä aikana. Kilpailuajan jälkeen järjestäjälle saapuneita osallistumisia ei hyväksytä kilpailuun. Järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit eivät vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista viivästyksistä tai esteistä osallistumiselle tai virheestä osallistumisessa

5. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailussa etsitään parasta niksiä kolmessa eri kategoriassa: Paras sukkahousuniksi, Paras rahanarvoinen niksi ja Paras arjen helpottaja -niksi. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä oman niksinsä K-ryhma.fistä löytyvän lomakkeen kautta.

Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät Järjestäjälle ja yhteistyökumppanille oikeuden julkaista heidän nimensä ja asuinpaikkakuntansa Järjestäjän ja yhteistyökumppanien verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa.

6. Voittajan valinta

Raati valitsee voittajan jokaisen kolmen kilpailukategorian viidestä finalistista oman harkintansa mukaan.

Voittajat julkaistaan 25.9.2024.

7. Palkinnot ja niiden lunastaminen

Jokaisen kolmen kategorian voittaja saa K-Ryhmän 500 € arvoisen lahjakortin. Lisäksi finalistit saavat 50 € arvoisen lahjakortin.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle.

Voittajille ilmoitetaan palkinnosta kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä sähköpostitse ja palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana voittajien valinnan jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista palkinnon lunastamiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon mahdollisesti liittyvistä kustannuksista. 500 € arvoinen palkinto on veronalaista tuloa. Järjestäjä raportoi voiton tulorekisteriin.

Jos palkintoilmoitusta tai palkintoa ei voida muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä tai osallistujan antamista virheellisistä tai puutteellisista yhteystiedoista johtuen kohtuullisin toimenpitein toimittaa voittajalle kahden viikon kuluessa voittajien valintapäivästä, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan ilmoittaa ja luovuttaa kilpailussa seuraavaksi tulleelle osallistujalle.

8. Osallistujan ja kilpailutyön hylkääminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä kilpailutyö ja sulkea osallistuja pois kilpailusta sekä olla luovuttamasta palkintoa osallistujalle, jos Järjestäjällä on perusteltu syy epäillä osallistujaa vilpistä tai epärehellisyydestä, lainvastaisesta menettelystä, osallistumiskelpoisuuden puutteesta taikka muusta näiden sääntöjen vastaisesta menettelystä.

Järjestäjällä on oikeus hylätä kilpailusta sellaiset osallistumistyöt, jotka on toimitettu tai tehty näiden sääntöjen vastaisesti.

9. Immateriaalioikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyviin materiaaleihin kuuluvat Järjestäjälle.

Osallistujat vastaavat siitä, että heillä on tarvittavat oikeudet kaikkiin kilpailutyössä käytettyihin materiaaleihin, kuviin, ideoihin ja keksintöihin ja niiden sisällyttämiseen kilpailutyöhön. Osallistujat vastaavat myös siitä, ettei kilpailutyö tai sen sisältö loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat antavat Järjestäjälle pysyvän, vastikkeettoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla kilpailutyötä ja osia siitä esimerkiksi esittämällä, kopioimalla, julkaisemalla ja levittämällä sekä muutoin hyödyntämällä sitä millä tahansa tavalla liiketoiminnassaan, markkinoinnissaan ja julkaisutoiminnassaan mukaan lukien esimerkiksi markkinointiviestinnässä televisiossa, radiossa, painetuissa julkaisuissa, sähköisissä julkaisuissa sekä Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Järjestäjällä on myös vapaa oikeus muunnella kilpailutyötä sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle. Kilpailutöiden edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta korvausta. [Kilpailuun osallistuja ei saa luovuttaa Järjestäjän kilpailijalle oikeutta hyödyntää kilpailutyötä kaupallisesti.]

10. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistujien henkilötietoja käsitellään kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kilpailua koskeva tietosuojaseloste.

11. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän ja sen mahdolliset yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Järjestäjä ja sen mahdolliset yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa paino- tai muista virheistä kilpailumateriaaleissa taikka tällaisesta virheestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Järjestäjä ei vastaa osallistujille mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei missään tilanteessa ylitä näissä säännöissä mainitun pääpalkinnon arvoa.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

12. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan kilpailuun liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi kilpailun aikana. Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Takaisin kampanjasivulle >

JULKAISTU   31.5.2024

Oliko juttu kiinnostava?

Kyllä (0)Ei (0)