Lukijakyselyn arvonnan säännöt

Lukijakyselyn arvonnan säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppani

Arvonnan järjestäjä: Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO

Arvonnan toteuttaja: Genero Oy Y-tunnus 2387598-5 Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneet järjestävän yrityksen ja arvonnan toteuttavan yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Yrityskortilla ei voi osallistua arvontaan. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on K-ryhmän uutiskirjeen kautta saatuun lukijakyselyyn vastaaminen ja yhteystietojen täyttäminen arvontalomakkeelle. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

3. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua lukijakyselyn voimassaoloaikana, ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

4. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua internetissä vastaamalla lukijakyselyyn ja täyttämällä yhteystiedot arvontalomakkeelle. Sama henkilö ei voi osallistua samaan arvontaan useamman kerran.

5. Palkinnot

Arvomme yhden K-ryhmän 50 euron arvoisen lahjakortin K-Ruoka-lehden lukijakyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken, yhden K-ryhmän 50 euron arvoisen lahjakortin Pirkka-lehden lukijakyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken sekä yhden K-ryhmän 50 euron arvoisen lahjakortin Pirkka-lehden lukemiskyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken. Kyseisiä lukijakyselyitä toteutetaan n. 10 kertaa vuodessa. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen arvonnan suorituksen jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

6. Arvonta

Arvonta suoritetaan lukijakyselyn päätyttyä. Lukijakyselyt ovat voimassa 1-2 kuukautta. Genero Oy suorittaa arvonnan Kesko Oyj:n lukuun, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti sähköpostitse sekä lähettää palkinnon postitse kirjeenä. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla 2 viikon kuluessa arvonnasta, Genero Oy arpoo uuden voittajan. Jos uutta voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa uudesta arvonnasta, kyseistä voittoa ei enää luovuteta eikä uutta voittajaa enää arvota. Kukin osallistuja voi voittaa enintään yhden palkinnon. Jos sama henkilö arvotaan useamman kuin yhden kerran, arvotaan uusi voittaja. Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. Ilmoittaessaan voitosta Genero Oy voi ilmoittaa luovuttavansa voittajan nimen, yhteystiedot sekä muut tarvittavat henkilötiedot Järjestäjälle palkinnon luovutusta varten. Tarvittaessa Kesko Oyj pyytää voittajalta luvan voittajan nimen, kuvan, asuinpaikkakunnan tai muiden osallistumisen yhteydessä kerättyjen tietojen julkaisemiseen Järjestäjän ja arvonnan toteuttajan verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa. Järjestäjä vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

7. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, yhteyden ottamiseksi voittajiin ja palkintojen toimittamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kesko Oyj, joka toimii arvonnan järjestäjänä. Henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen toimittamiseksi Pirkka Media ja K-ryhmä.fi rekisteriselosteen sekä K-Ruoka rekisteriselosteen mukaisesti.

9. Immateriaalioikeudet

Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai arvonnan toteuttajalle. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa. Osallistujat vastaavat siitä, että heillä on tarvittavat oikeudet kaikkiin arvontaan osallistumisessa käyttämiinsä ja toimittamiinsa materiaaleihin, kuten esimerkiksi kuviin, ideoihin ja keksintöihin. Osallistujat vastaavat myös siitä, ettei heidän käyttämänsä tai toimittamansa materiaali loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Osallistumalla arvontaan osallistujat antavat Järjestäjälle pysyvän, vastikkeettoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla osallistujan arvontaan osallistumisen yhteydessä toimittamaa materiaalia, kuten kuvia ja videoita, ja osia siitä esimerkiksi esittämällä, kopioimalla, julkaisemalla ja levittämällä sekä muutoin hyödyntämällä sitä millä tahansa tavalla liiketoiminnassaan, markkinoinnissaan ja julkaisutoiminnassaan mukaan lukien esimerkiksi markkinointiviestinnässä televisiossa, radiossa, painetuissa julkaisuissa, sähköisissä julkaisuissa sekä Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Järjestäjällä on myös vapaa oikeus muunnella materiaalia sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle. Materiaalin edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta korvausta. Osallistuja ei saa luovuttaa Järjestäjän kilpailijalle oikeutta hyödyntää materiaalia kaupallisesti.

10. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

JULKAISTU   28.4.2023

Oliko juttu kiinnostava?

Kyllä (0)Ei (0)